::มงคลชีวิตประสิทธิ์พร จาก พระพุทธพจนวราภรณ์::
 

เมนู:

    หน้าแรก

    มงคลชีวิต

    บทกลอน สอนใจ...

    เกี่ยวกับเว็บไซท์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทกลอนสอนใจ

จากผู้เขียน...

     โมทนา ท่านที่อ่าน สารเล่มนี้ บทกวี นำมาเขียน เพียรศึกษา
เพื่อประโยชน์ ปลดทุกข์ ปลุกประชา ได้ตื่นตา พาจิตใจ ใฝ่ความดี
     อ่านแล้วคิด พินิจรู้ ดูที่จิต ให้รูปฤทธิ์ รู้กิเสล ที่เสียดสี
จงกำจัด ปัดเป่า อย่าให้มี จะเปรมปรีดิ์ มีความสุข ทุกเมื่อเอย
 
 
จันทร์ กุสโล
 
13 กย. 40

ความดี

     อันทรัพย์สิน ถิ่นฐาน ทั้งบ้านช่อง อีกเงินทอง ไร่นา มหาศาล
เป็นสมบัติ ของตัว ได้ชั่วกาล จะต้องผ่าน จากกัน เมื่อวันตาย
     ส่วนความดี มีความสัตย์ สมบัติแท้ ถึงตัวแก่ กายดับ ไม่ลับหาย
จะสถิตย์ ติดแน่น แทนร่างกาย ถึงตัวตาย ชื่อยังอยู่ เชิดชูเอย

เป็นผู้น้อย

     เป็นผู้น้อย คอยระวัง อย่างผู้น้อย สำรวมถ้อย กิริยา อัชฌาสัย
จะยืนเดิน นั่งนอน อ่อนตามวัย สมสมัย พองาม ตามแบบไทย
     เป็นผู้น้อย ไม่ระวัง อย่างผู้น้อย ทำเลิศลอย เกินงาม ล้ำสมัย
การกินอยู่ หรูหรา กล้าเกินวัย จะเป็นภัย เดือดร้อน ตอนแก่เอย

การพัฒนา

การที่จะพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้า
ก่อนอื่นจะต้องพัฒนาคน
การพัฒนาคน
ต้องพัฒนาด้วยการศึกษา
และอบรมให้
รู้จักรับผิดชอบ

 

   
 

ลิขสิทธิ์ (c) ๒๐๐๕ [โชติวัฒน์ สิทธิปัญญา]. สงวนลิขสิทธิ์

หากมีปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซท์ ติดต่อที่ chotiwat07@hotmail.com