::มงคลชีวิตประสิทธิ์พร จาก พระพุทธพจนวราภรณ์::
 

เมนู:

    หน้าแรก

    มงคลชีวิต

    บทกลอน สอนใจ...

    เกี่ยวกับเว็บไซท์

 

คำนำ

     มงคลชีวิตที่ท่านอ่านอยู่นี้  ชั้นเดิมเรียกว่า   ธรรมบรรณาการ   เนื่องจากโฆษกสถานีวิทยุประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้นำข้อความจากหนังสือ ธรรมบรรณาการออกอากาศ โดยประกาศว่า มงคลชีวิต ประชาชนได้รู้จักชื่อนี้เป็นส่วนมาก พิจารณาเห็นว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่เหมาะสม จึงนำคำว่ามงคลชีวิตเป็นชื่อหนังสือเล่มนี้ต่อไป

      สำหรับข้อความในหนังสือเล่มนี้ ได้ปรับปรุงถ้อยคำสำนวนให้รัดกุมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

     หวังว่ามงคลชีวิตเล่มนี้จำอำนวยประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านตามสมควร ขอได้รับความปรารถนาดี มีความสุข

จันทภิกขุ

(พระพุทธพจนวราภรณ์ วัดเจดีย์หลวง)

   
 

ลิขสิทธิ์ (c) ๒๐๐๕ [โชติวัฒน์ สิทธิปัญญา]. สงวนลิขสิทธิ์

หากมีปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซท์ ติดต่อที่ chotiwat07@hotmail.com