มงคลชีวิต ปี ๒๕๔๘


- อยากเป็นอย่างเขา ให้ดูเงาตัวเราก่อน

        ให้เอาเยี่ยงเต่า อย่าเอาเยี่ยงกระต่าย


- โลกนี้จะมืดมิด ถ้าจิตขาดธรรม

        โลกนี้จะชื่นฉ่ำ ถ้าพระธรรมนำใจ


- ดูตัวเรา เฝ้าดูความผิด

        ดูญาติมิตร คิดแต่ส่วนดี


- สว่างตา ด้วยแสงไฟ

        สว่างใจ ด้วยแสงธรรม


- ปลาเป็นจะว่าย

        ปลาตายจะไหลตามน้ำ


- ถ้าหลงรัก หลงรส

        จะลืมหมดทุกอย่าง


- หลงทางกลับได้

        หลงใจกลับยาก


- ถ้ารักกัน ไกลเหมือนใกล้

        ถ้าชังกัน ใกล้เหมือนไกล


- อิมัง นอนๆ นั่งๆ ปะระมัง ทุกขัง

        (อย่ามัวเอาแต่ความสุข)