มงคลชีวิต ปี ๒๕๔๗


- ถ้ารูจักพอเป็นคนจนก็เหมือนเป็นคนมั่งมี

        ถ้าไม่รู้จักพอ ถึงเป็นคนมั่งมี
        ก็เหมือนเป็นคนจน


- ไม่มีอะไรยาก สำหรับคนที่มีความเพียร

        ไม่มีอะไรง่ายสำหรับคนที่เกียจคร้าน


- พิทักษ์คนพาลระรานคนดีเป็นวิถีทางที่ผิด

        กำจัดพาล บริหารคนดี เป็นวิธีที่ถูก


-คนอวดมั่งอวดมีอวดดีอวดตนคือคนไม่จริง

        คนอวดดี คือคนไม่มีดีจะอวด


- โลกนี้เป็นสวรรค์ ถ้าแบ่งปันน้ำใจ

        โลกนี้เป็นไฟ ถ้าหวังไ้ด้แต่เงิน


- เป็นอยู่อย่างผู้ใหญ่ ต้องใฝ่คุณธรรม

      เป็นอยู่อย่างผู้นำต้องทำเป็นแบบอย่าง


- เป็นอยู่อย่างคนไท อย่าหลงใหลชาติื

        เป็นอยู่อย่างฉลาดต้องสะอาดกายใจ


- อาชีพทำได้ตามกาลเวลา

        การศึกษาทำได้ทุกโอกาส

  ควายโง่ยังใช้งานได้

        คนโง่ใช้่อะไรไม่ได้เลย