มงคลชีวิต ปี ๒๕๔๔


- ยิ้มแย้มแจ่มใส

        เป็นหัวใจ แห่งความสุข


- การเริ่มต้นที่ถูก

        เป็นการปลูกฝังชีวิตที่ดี


- เร่าร้อนด้วยกิเลส

        เป็นการสร้างเหตุแห่งความทุกข์


- ตายเมื่อเป็น เหม็นมาก

        เป็นเมื่อจาก มากด้วยความดี


- ไม่มีการงานใด

        เหลือวิสัยของคนที่มีความดี


- โลกนำธรรม

        จะนำความเดือดร้อน


- ธรรมนำโลก

        ทุกข์โศกจะหายไป