มงคลชีวิต ปี ๒๕๔๓


- วิกฤตเศรษฐกิจ       ถ้าไม่คิดช่วยกัน

  ปล่อยไปนานวัน      จะเดือดร้อน


- คนขยัน                 ผันทรัพย์เข้าบ้าน

  คนเกียจคร้าน         คอยล้างผลาญสมบัติ


- ขยัน ประหยัด

        เป็นคุณสมบัติของคนมั่งมี

   ซื้อง่าย จ่ายสนุก

        เป็นความสุขของคนยากจน


- ใช้จ่ายแต่พอดี

        จะมั่งมีตลอดการ

   ใช้จ่ายเกินประมาณ

         สร้างสะพานสู่ความทุกข์


- การปลูกจิตสำนึกที่ดี ให้แก่เด็ก

  ต้องเริ่มตั้งแต่เล็ก จึงจะได้ผล


- หมั่นดูความผิดของตัว

  ดีกว่ามัวมองแต่ความผิดของผู้อื่น


- คิดและทำแต่สิ่งที่ดี