มงคลชีวิต ปี ๒๕๔๒


- เมื่อหนีตายไม่พ้น

        ก็ขอตายเพราะหมดอายุ

                อย่าให้ตายทั้งๆที่มีชีวิตอยู่


- ถ้าทำผิดกฎหมาย

        จะถูกจำคุกเรือนจำ

                ถ้าทำผิดศีลธรรม

                        จะถูกจำคุกเรือนใจ


- เป็นอยู่อย่างเกียจคร้าน

        จะล้างผลาญสมบัติ

                เป็นอยู่อย่างประหยัด


- ความสุขอย่างต่ำ

        เป็นความสุขที่ได้จากตัณหา

                ความทะเยอทะยานอยาก


- ความสุขอย่างสูง

        เป็นความสุขที่อยู่เหนือตัณหา

                ความทะเยอทะยานอยาก

        ความสุขอย่างต่ำ

                จะมีอาการเหมือนม้าจูงเราวิ่ง

        ความสุขอย่างสูง

                เหมือนเราขี่ม้า

                สามารถบังคับม้าได้