มงคลชีวิต ปี ๒๕๔๐


- ชีวิตจะมีค่า

        เพราะทำเวลาให้มีคุณ


- คุณสมบัติประจำชีวิต

        คือสุจริตประจำใจ


- ความเจริญทางวัตถุ

        ยั่วยุให้คนลืมตัว


- อย่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่เสียไป

        จงพอใจในสิ่งที่มีอยู่


- พระดังอาจจะไม่ดี

        พระดีอาจจะไม่ดัง


- ความขยันเป็นคุณสมบัติของคน

        ความอดทนเป็นคุณสมบัติของพระ