มงคลชีวิต ปี ๒๕๓๙


- สุริยุปราคาพระอาทิตย์มือมัว

        จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราเอง


- เศษกองขยะเกะกะทั่วบ้าน

        เศษคนอัธพาลรำคาญทั่วเมือง


- พูดให้เขารักยากหนักหนา

        พูดให้เขาด่าว่าง่ายนิดเดียว


- ติดคุกมีเวลาพ้นโทษ

        คนที่มักโกรธถูกทำโทษตลอดกาล


- ความสุขมิได้อยู่ที่ความมั่งมี

        การทำใจให้พอดีคือยอดความสุข


- คนดี ดีกว่าของดี มีคนดี ดีกว่ามีของดี

        อยากเป็นคนดี ต้องทำความดี