มงคลชีวิต ปี ๒๕๓๘


- ถ้าไม่ทำความดี

        มีชีวิตอยู่ร้อยปีก็ไร้ค่า


- ฟังมากได้ปัญญา

        ไม่ระวังวาจาได้โทษ


- โอกาสที่ดีของคน

        ขึ้นอยู่กับความสนใจ


- วิชาให้ความฉลาด

        ถ้าขาดธรรมก็ให้โทษ


- คนฉลาดขาดความดี

        เป็นคนอัปรีย์ของสังคม


- ถ้าจะทำตัวให้เหมือนเขา

        ให้ดูเงาตัวเราก่อน


- ทุกสิ่งดูน่ารัก

        ถ้ารู้จักดูส่วนดี