มงคลชีวิต ปี ๒๕๓๗


- คนฉลาดที่ขาดคุณธรรม

        เป็นผู้นำที่ดีไม่ได้


- ความหรูหราของชาวสังคม

        เป็นค่านิยมที่เสื่อม


- พูดตั้งพันคำ

        สู้ทำให้ดูไม่ได้


- อย่าคบคนชั่วเป็นมิตร

        อย่าทำบัณฑิตเป็นศัตรู


- ความงามอยู่ที่ความดี

        ความมั่งมีอยู่ที่ความสันโดษ


- แมลงวันชอบของเน่า

        คนโง่เขลาชอบทำบาป


- การรักษาศีลห้า

        ช่วยแก้ปัญหาโรคเอดส์