มงคลชีวิต ปี ๒๕๓๖


- ขับรถซิ่งซิ่งจะวิ่งไปตาย

      ขับรถมักง่ายจะตายฟรีฟรี


- เห็นคนเมาเท่ากับเห็นคนบ้า

      เห็นคนขี้ยาเหมือนเห็นคนตาย


- ถ้าไม่อยากยากจน

      อย่าทำตนเป็นคนมั่งมี


- ถ้าอยากเป็นเศรษฐี

      ให้ทำทีเป็นคนจน


- เมาสุราพาให้ประมาท

      เมาอำนาจพาชาติล่มจม


- ความดังไม่คงที่

      ความดีไม่เปลี่ยนแปลง


- ไม่ระวังปาก ได้ศัตรู

      ไม่ระวังหู ขาดหมู่ญาติมิตร


- ชีวิตจะผิดหวัง

      ถ้ามัวแต่นั่งนอนคอย