มงคลชีวิต ปี ๒๕๓๕


- อุปสรรคปัญหา

        เป็นที่มาของความสำเร็จ


- ทำดีไม่ได้ผล

        เพราะทำตนลุ่มๆดอนๆ


- มีเงินล้นฟ้า

        ไม่เท่าค่าของคน


- ทำความดีแล้วตาย

        ดีกว่าอยู่สบายไม่ทำประโยชน์


- คนยินดีทำทาน

        คนอันธพาลระรานทำลาย


- ผู้ใหญ่หลงลืมตัว

        น่ากลัวกว่าเด็กดื้อ


- สัตว์ตายเพราะเหยื่อ

        คนถูกเบื่อเพราะอามิส