มงคลชีวิต ปี ๒๕๓๒


- ถ้าจะพัฒนาเขา

        ให้พัฒนาตัวเราก่อน


- ขยันไม่สันโดษ

        ทุกข์โทษจะตามมา


- บ้านเมืองจะพินาศ

        เพราะคนในชาติกอบโกย


- ระฆังดังเมื่อคนดี

        คนดีไม่ต้องตีก็ดัง


- ลืมอะไรก็ลืมได้

        แต่อย่าหลงใหลลืมตัว


- ทำอะไรตามอารมณ์

        ทุกข์ระทมจะตามมา


- หลงทางเหนี่อยกาย

        หลงงมงายให้แต่โทษ


- ความดีอยู่ที่การเสียสละ

        ชัยชนะอยู่ที่ขันติธรรม