มงคลชีวิต ปี ๒๕๓๑


- บอกบุญบ่อยๆ             จะถอยศรัทธา

      บอกบุญถูกเวลา       ศรัทธาเจริญ


- ถ้าผูกใจเจ็บ                จะเจ็บใจเรา

      ฃถ้าเมตตาเขา         ใจเราสบาย


- ความคิดริษยา              พาใจให้วุ่น

      เมตตาการุณย์          อบอุ่นไมตรี


- ความกังวลใจ               เป็นภัยเป็นพิษ

      สำรวมความคิด         ชีวิตเบิกบาน


- โลกที่สับสน                 เพราะคนวุ่นวาย

      จะสุขสบาย              เป็นเรื่องของคน


- ถ้าปล่อยก็ว่าง               ถ้าวางก็เบา

      ถ้าเอาก็หนัก