มงคลชีวิต ปี ๒๕๓๐


- พัฒนาไปจะไร้ผล

        ถ้าทุกคนห่วงแต่เงิน


- อยู่นานไปจะไร้ชาติ

        ถ้าขาดความสามัคคี


- คิดไปก็ไร้คุณ

        ถ้ามัววุ่นอยู่แต่คิด


- ทำไปก็ไร้ค่า

        ถ้าไม่กล้าจะทำจริง


- ยิ่งทำไปยิ่งได้บุญ

      ถ้าเกื้อกูลกันและกัน


- ภาวนาไปให้ใจสงบ

      จะได้พบสันติภาพ