มงคลชีวิต ปี ๒๕๒๘


- เวลาไม่ได้ทำให้เสียคน

        คนต่างหากที่ทำให้เสียเวลา


- เหล้าไม่ได้ทำให้คนเมา

        คนต่างหากที่เมาเหล้า


- สัตว์ไม่ได้โหดร้ายกว่าคน

        คนต่างหากโหดร้ายกว่าสัตว์


- ศีลธรรมไม่ได้เสื่อม

        คนต่างหากเสื่อมจากศีลธรรม


- ความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสมปรารถนา

        การรู้จักทำใจ

                เมื่อไม่สมปราถนาต่างหาก

                        เป็นความสุข