มงคลชีวิต ปี ๒๕๒๖


- ตัวอย่างที่ไม่ดีในสังคม

        สร้างค่านิยมที่ให้โทษ


- ความง่ายอยู่ที่ปาก

        ความยากอยู่ที่ทำ


- ทำดีไม่มีประมาณ

        ก่อความรำคาญให้คนอื่น


- เหนี่อยกายหลับสนิท

        เหนื่อยจิตหลับไม่ลง


- พยับแดดลวงตา

        โลกมายาลวงใจ


- ไม่หยุดไม่ถึงพระ

        ไม่ละไม่ถึงธรรม