มงคลชีวิต ปี ๒๕๒๕


- คนเกียจคร้านไม่ทำงาน

        เป็นคนพิการสากล


- คนที่หวังพึ่งโชคชะตา

        เป็นคนปัญญาอ่อน


- คนที่ท้อถอยเบื่อหน่าย

        เป็นคนตายก่อนหมดอายุ


- คนที่มัวเมาเอาแต่เงิน

        จะห่างเหินญาติมิตร


- กินเหล้าเพื่อเข้าสังคม

        เป็นค่านิยมที่ผิด


- ภัยที่น่ากลัวคือความตาย

        ทางแห่งความฉิบหายคืออบายมุข


- ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่

        เป็นหัวใจการพัฒนา


- คนเก่งๆมีมาก

        คนที่หายากคือคนดี


- ความวิตกกังวลใจ

        เป็นโรคร้ายของชีวิต


- ความยิ้มแย้มแจ่มใส

        เป็นอบายมุขสร้างสันติ