มงคลชีวิต ปี ๒๕๒๓


- ไม่ทำการงาน        คบคนอันธพาล

        มั่วสุขสำราญ   ไม่นานหมดตัว


- มัวเมาอามิส          หลงยาเสพติด

        ทำการทุจริต    ยาพิษสังคม


- อวดดื้อถือตน        ไม่ฟังเหตุผล

        ยุแยงแฝงกล   คือคนทำลาย


- แก้วด้วยการเพิ่ม    จะเสริมปัญญา

        แก้ด้วยปัญญา ปัญหาจะลด


- โลกนี้สับสน          เพราะคนมุ่งรบ

        โลกนี้สงบ       เพราะเคารพธรรม