มงคลชีวิต ปี ๒๕๒๑


- ปฏิวัติดัดนิสัย

        เป็นการแก้ไขที่ถูกต้อง


- ถ้ารักประเทศชาติ

        อย่าถือโอกาสร่ำรวย


- ถ้าอยากเป็นคนก้าวหน้า

        อย่ามัวอิจฉาคนอื่น


- อยากเป็นชายจริงหญิงแท้

        อย่าเปลี่ยนแปรประเพณี


- คุณค่าของสัตว์อยู่ที่กาย

        คุณค่าหญิงชายอยู่ที่ความประพฤติ


- ภัยใหญ่ของชีวิต

        คือความคิดลุ่มหลง


- ถูกบัณฑิตนินทา

        ดีกว่าถูกพาลายกย่อง


- ถ้าไม่อยากผิดหวัง

        ให้ระวังอย่าโลภ


- ถ้าไม่อยากให้จิตวุ่นวาย

        ให้นึกถึงตายไว้บ้าง


- ถ้าไม่อยากจะเศร้าโศก

        ให้มองโลกเป็นอนิจจัง