มงคลชีวิต ปี ๒๕๒๐


- ปฏิรูปจะได้ผล

        ประชาชนต้องร่วมใจ


- ถ้าจะทำงานเพื่อชาติ

        อย่าแสวงหาอำนาจเพื่อตัว


- ถ้าจะทำงานเพื่อศาสนา

        อย่าแสวงหาอามิส


- อยากให้ไทยคงเป็นไทย

        อย่าทำลายวัฒนธรรม


- ความวิบัติของชาติ

        คือผู้มีอำนาจแตกสามัคคี


- สังคมมากกว่าส่วนตัว

        ชีวิตครอบครัวจะเดือนร้อน


- เป็นทุกข์เพราะความจน

        ดีกว่าทนทุกข์เพราะเป็นหนี้


- ประดับกายด้วยความดี

        มีราศีกว่าประดับเพชร


- ฆ่าสัตว์ได้โทษ

        ฆ่าความโกรธได้บุญ


- อยากจะหนีความทุกข์

        อย่าหวังความสุขทางกาย