มงคลชีวิต ปี ๒๕๑๙


- ถ้าใช้กฎหมู่

        จะอยู่อย่ารำคาญ

                ถ้าใช้อำนาจศาล

                        จะสำราญทั่วเมือง


- เห็นผู้ใหญ่ว่าโง่

        เห็นนักเลงโตว่าฉลาด

                เห็นพ่อแม่ไม่สามารถ

                        คืออุบาทว์บ้านเมือง


- เห็นคุกเป็นบ้าน

        สุราบานเป็นเพื่อน

                บ้านเรือนเป็นศาลา

                        คือที่มาของความวิบัติ


- ส่งเสริมการพนัน

        แข่งขันความมั่งมี

                ไม่เชื่อคนแต่เชื่อผี

                        จะมั่งมีได้อย่างไร


- ความสุขโลกีย์

        มีได้ชั่วคราว

                ความสุขยืนยาว

                        ต้องเข้าหาธรรม