มงคลชีวิต ปี ๒๕๑๖


- ถ้าอยู่กินเกินฐานะ

        ชีวิตจะขรุขระเดือดร้อน


- ยอมลำบากเมื่อตอนต้น

        ดีกว่ายากจนทีหลัง


- เป็นอยู่อย่างหมดหวัง

        คือการขุดหลุมฝังตัวเอง


- ชีวิตคือการต่อสู้

        จงเป็นอยู่ด้วยความสบาย


- ถ้าตกอยู่ใต้อำนาจยาเสพติด

        เท่ากับเผาชีวิตทั้งเป็น


- ถ้ามัวเมาเอาแต่ดัง

        ชีวิตจะพังเพราะชื่อเสีย


- ถ้าจะเป็นผู้ใหญ่

        อย่าเชื่อง่ายหูเบา


- อำนาจวาสนา

        คือที่มาของความกังวล


- โลกจะลุกเป็นไฟ

        เพราะใจขาดธรรมะ


- ชีวิตจริง

        ไม่เหมือนฝัน