มงคลชีวิต ปี ๒๕๑๔


- ถ้าอยากเป็นคนงาม

        อย่าวู่วามโกรธง่าย


- ถ้าอยากเป็นคนสบาย

        อย่าเบื่อหน่ายความเพียร


- ถ้าอยากเป็นคนมั่งมี

        อย่าเป็นคนดีแต่ง่าย


- ถ้าอยากเป็นคนนำสมัย

        อย่าทำลายวัฒนธรรม


- ถ้าอยากเป็นคนมีเกียรคิ

        อย่าเหยียดหยามคนอื่น


- ถ้าอยากมีความรู้

        อย่าลบหลู่อาจารย์


- ถ้าอยากหาความสำราญ

        อย่าล้างผลาญสมบัติ


- ถ้าอยากเป็นคนมีอำนาจ

        อย่าขาดความยุติธรรม


- ถ้าอยากเป็นคนมีตัง

        อย่าหวังความสงบ