มงคลชีวิต ปี ๒๕๑๑


- ถ้ามีความพอดี

        จะเป็นเศรษฐีในเรือนยาจก


- ถ้ามีแต่ความงก

        จะเป็นยาจกในเรือนเศรษฐี


- ถ้ามีเมตตาจิต

        จะมีมิตรทั่วบ้าน


- ถ้ามีเมตตาเกินประมาณ

        จะพบคนพาลทั่วเมือง


- ถ้าคิดถึงแต่ความหลัง

        จะพบรังแห่งความเศร้า


- ถ้ามีแต่ความมัวเมา

        จะพบความปวดร้าวภายหลัง


- ถ้าทำดีเพื่อเด่น

        จะถูกเขม่นจากญาติมิตร


- ถ้าทำความดีด้วยน้ำจิต

        จะมีชีวิตอยู่สบาย


- ถ้าหวังแต่พึ่งคนอื่น

        จะต้องกลืนน้ำตาตัวเอง


- ถ้ารู้จักใช้เวลา

        ชีวิตจะมีค่ากว่านี้