มงคลชีวิต ปี ๒๕๑๐


- ถ้าทำตัวแข่งกับสังคม

        ความล่มจมจะตามมา


- ถ้าทำงานเห็นแก่หน้า

        จะพบกับปัญหาเรื่อยไป


- ถ้าทำตัวเห็นแก่ได้

        อย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูง


- ถ้ากลัวเกินไป

        จะทำอะไรไม่สำเร็จ


- ถ้ากล้าจนเกินงาม

        จะพบกับความเดือดร้อน


- ถ้าขาดความพอดี

        จะเป็นหนี้ตลอดกาล


- ถ้าหวังแต่ความสุข

        จะพบความทุกข์มหันต์


- ถ้าขาดความยั้งคิด

        ชีวิตจะหมดความหมาย


- ถ้าทำใจให้สงบ

        จะพบกับความสุขเยือกเย็น