มงคลชีวิต ปี ๒๕๐๙


- คนที่ไม่รักษาเวลา

        คือคนฆ่าตัวเอง


- อดีตคือความฝัน

        ปัจจุบันคือภาพมายา

                อนาคตคือความไม่แน่นอน


- ไม่มีอะไรเป็นของเรา

        แม้แต่ตัวของเราเอง


- โกรธคนอื่น

        เหมือนจุดไฟเผาตัวเอง


- เมตตาคนอื่น

        เหมือนสร้างบ้านให้ตัวเอง


- อย่าระแวงคนอื่น

        ยิ่งกว่าระแวงตนเอง


- ชีวิตไม่พอกับตัณหา

        เวลาไม่พอกับความต้องการ


- ที่พักสุดท้ายของชีวิต

        คือป่าช้า