มงคลชีวิต ปี ๒๕๐๘


- ถ้าทำใจร้อน

        จะร้อนใจภายหลัง


- ถ้าทำมักง่าย

        จะวุ่นวายภายหลัง


- ถ้าเห็นแก่ได้

        จะเสียใจภายหลัง


- ถ้าเห็นแก่กิน

        จะถูกดูหมี่นเหยียดหยาม


- ถ้าพูดพล่อยๆ

        จะเสื่อมถอยความนับถือ


- ถ้าสบายเมื่อหนุ่ม

        จะกลุ้มใจเมื่อแก่


- ถ้าทำตามใจชอบ

        จะได้รับสิ่งที่ไม่ชอบใจ


- ถ้าทำบาปแลกบุญ

        จะขาดทุนเรื่อยไป


- ถ้าเห็นแก่ธรรม

        สุขล้ำตลอดกาล