มงคลชีวิต ปี ๒๕๐๕


- การทำความดี มีได้ทุกโอกาส

ความประมาททำให้พลาดจากความดี


- ความดี ให้ความอิ่มใจในเบื้องหลัง

ให้ความสมหวังในเบื้องหน้า


- ความชั่ว ให้ความขุ่นใจในเบื้องหลัง

ให้ความผิดหวังในเบื้องหน้า


- จงพอใจในชีวิตของตัวเอง

โดยมิต้องไปเปรียบเทียบชีวิตของผู้อื่น